Zudnachovijus Dovydas Gotfrydas

Dovydas Gotfridas Zudnachovijus gimė 1737 m. Jociškiuose (Šilutės r.) Mokėsi Karaliaučiaus Fridricho kolegijoje, Karaliaučiaus universitete. Kurį laiką buvo Verdainės kunigu. Vėliau dirbo Karaliaučiaus universitete. 1764 m. buvo įšventintas į kunigus ir paskirtas dirbti Karvaičiuose. Remiantis Gotfridu Ostermejeriu galima tvirtinti, kad 1765-1780 m. Dovydas Zudnachovijus išspausdino tris lietuviškas giesmes. Jis kartu su Volfu ruošė naują lietuvių kalba giesmyną, bet darbo nebaigė. 1777 m. medžiaga buvo perduota Gotfridui Ostermejeriui. Drauge perduotos ir Dovydo Zudnachovijaus parašytos giesmės, vėliau įtrauktos į Gotfrydo Ostermejerio giesmyną.
Dovydas Zudnachovijus mirė 1781 m. Karvaičiuose, palaidotas Nidoje.

Šaltiniai:

  • BIRŽIŠKA, V. Aleksandrynas. 1990, t. 2, p. 137-139.
  • Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1966, t. 35, p. 129.

VANAGAS, V. Lietuvių rašytojų sąvadas. 1987, p. 43

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą