Zyberto spaustuvė

F. V. Zyberto (F. W. Siebert) ir kt. spaustuvė, knygrišykla ir knygynas veikė nuo 1861 m. iki 1922 m. F. V. Zybertas 1861 m. pabaigoje nupirko Umlaufo spaustuvę, kurią vis paveldėdami iki 1922 m. valdė jo šeimos nariai. Įmonėje paprastai veikė viena plokščioji ir viena tigelinė mašina, turėta nemažai įvairių šriftų. Spaustuvėje dirbo 10–20 žmonių. Greta vokiškų buvo išspausdinta apie dešimt lietuviškų knygų, taip pat periodiniai leidiniai „Lietuvininkų paslas“ (1863–64), „Laukininkystės laiškas Nemuno šalies“ (1921) ir kt.

1922 m. spaustuvę nupirko A. Bruoželis ir M. Jankus. Spaustuvę kompanionai pavadino F. V. Zyberto įpėdinio spaustuve. 1923 m. pradžioje vėl ją pardavė Zybertų šeimos nariui Liudvikui Kurtui Zybertui. Knygotyrininkas Domas Kaunas spėja, kad po metų įmonės įrenginiai perėjo „Memeländische Rundschau“ bendrovei. Buvusios F. V. Zyberto spaustuvės pastatas yra Lietuvininkų g. 40.

Šaltiniai:

1. Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 475–476.

Šilutės spaustuvės ir jų produkcija