Paminklinis akmuo Martynui Mažvydui

Akmuo M. MažvyduiLaukstėnų kaime, prie kelio Žemaičių Naumiestis – Gardamas – Švėkšna, stovi paminklinis akmuo su užrašu: „Šiose Švėkšnos, Gardamo, Žemaičių Naumiesčio apylinkėse apie 1510 m. gimė pirmosios lietuviškos knygos autorius MARTYNAS MAŽVYDAS 2001 Dėkingi kraštiečiai“. Paminklinis akmuo atidengtas 2001 m. gegužės 7 d. Jis skirtas pirmosios lietuviškos knygos autoriaus Martyno Mažvydo manomai gimtinei pažymėti.

M. Mažvydas parengė, parašė, sukūrė pirmąsias šešias lietuviškas knygas ir knygeles. Visos išleistos Karaliaučiuje. 1547 m. išleista pirmoji lietuviška knyga – „Katekizmas“.

 

Literatūra:

 

1.      Dobranskienė, Romualda. Paminėsime pirmosios tautiškojo ugdymo knygos gimimą [interaktyvus]. Žiūrėta 2019 m. spalio 26 d. Klaipėda, 2003 m. gegužės 6 d. Prieiga per internetą: <https://klaipeda.diena.lt/dienrastis/kita/paminesime-pirmosios-tautiskojo-ugdymo-knygos-gimima-109126>.