Gaidys Mykolas

Mykolas Gaidys – kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas. Gimė apie 1630 m. netoli Saugų, Norkaičių kaime, pasiturinčio valstiečio šeimoje. Literatas, kunigas Šperberis, žinodamas, kad daugelis šio krašto pavardžių kilo iš vietovardžių, savo rašinyje „Qundtiana“ parašė, kad kunigas Mykolas Gaidys gimė Gaideliuose. Mokėsi Tilžės mokykloje. 1647 m., jam esant trečioje klasėje, pavardę sulotynino (gaidys–gallus), o vėliau ją […]

Engelis Mikelis

Mikelis Engelis (apie 1610-1677) – Mažosios Lietuvos lietuvių kunigas. 1656-1666 m. kunigavo Piktupėnuose, 1666-1667 m. – Tilžėje. Jis ar jo sūnus Mikelis yra parašęs giesmę Grazei o zmones jusu Priprowiket Szirdis. Tą giesmę, iš rankraščio, įrašyto į L. Zengštoko Enchiridiono 1612 m. Berlyno valstybinės bibliotekos egzempliorių, paskelbė I. Matusevičiūtė. Šaltiniai: Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė, […]

Cintijus Kristupas

Kristupas Cintijus – lietuviškų giesmių eiliuotojas ir vertėjas, taip pat numanomas kai kurių anoniminių giesmių autorius ar vertėjas. Jis gimė apie1632 m. Verdainėje (Šilutės r.). 1651–1656 m. studijavo Karaliaučiaus universitete. Nuo 1662 m. buvo paskirtas Katyčių klebonu. Viena Kristupo Cintijaus giesmė išspausdinta Danielio Kleino giesmyne, išleistame 1666m., ir iki XIX a. vidurio buvo kartojama visuose […]

Berentas Jonas

Jonas Berentas – protestantų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas. Gimė Dumnavoje (Friedlando aps.) 1691 m. Nuo 1711 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, 1720-23 m. precentoriavo Enciūnuose. 1723 m. tapo kunigu ir buvo paskirtas į Katyčius, o 1728 m. perkeltas į Kaukėnus (dabar Kaliningrado sr.). Jonas Berentas be kunigavimo dar vertė giesmes. Jo verstos giesmės išleistos 1736 […]