Umlaufas A.

Šilutės spaudos pradininkas buvo A. Umlaufas. Iš kur jis kilęs ar atvykęs – neaišku.

1861 m. pradžioje A. Umlaufas Šilokarčemoje įkūrė mažą spaustuvėlę, kurioje balandžio 12 d. vokiečių ir lietuvių kalbomis pasirodė savaitraštis „Heydekruger Anzeiger“ („Šilokarčemos laikraštis“). Nuo 13 iki 31 numerio leidinys turėjo lietuvišką pavadinimą „Szilo Karczemos apsakimas“, nors nuo 18 numerio buvo spausdinamas tik vokiečių kalba. Laikraštis pirmiausia buvo skiriamas prekybos reklamai, tačiau jame pasitaikydavo ir literatūrinės medžiagos.

A. Umlaufas Šilokarčemos gyventojų labui darbavosi neilgai. Norinčiųjų leisti knygas neatsirado, o laikraštis buvo nuostolingas. Todėl, išleidęs vos 34 laikraščio numerius, spaustuvininkas 1861 m. lapkričio pabaigoje „Szilo Karczemos apsakymą ir įmonę pardavė F. V. Zybertui (1833-1900), kilusiam iš Heilsbergo.

 

Šaltiniai:

1. KAUNAS, Domas. Šilutės knyga ir bibliotekos (iki 1939 m.). Iš Knygotyra. Vilnius, 1985, t. 12 (19), 1 sąs., p. 5-19

2. KAUNAS, Domas. Šilutės knyga ir jos veikėjai. Iš KAUNAS, D. Iš lietuvių knygos istorijos: Klaipėdos krašto lietuvių knyga iki 1919 metų. Vilnius, 1986, p. 108-119.