Urbonas Jonas

Jonas Urbonas – vienas žymesnių XIX a. vidurio Mažosios Lietuvos literatūros darbuotojų, antrasis lietuviško kalendoriaus redaktorius.

Jis gimė 1807 m. balandžio 15 d Bandužiuose, prie Klaipėdos. Baigė Karalienės mokytojų seminariją, 1830-1834 m. dirbo antruoju mokytoju didelio Vilkyškių (Šilutės raj.) bažnytkaimio parapinėje mokykloje. 1834-1852 m. mokytojavo Pagėgiuose, vėliau – Tilžės Prūsuose (nuo 1919 m. – Tilžės miesto dalis). Čia gyvendamas Jonas Urbonas aktyviai įsijungė į lietuvių literatūrinį sąjūdį. Jis talkininkavo F. Bekeriui, rengusiam chrestomatiją „Lietuvininkas“ (1866), 1866-1868 m. bendradarbiavo F. Kuršaičio „Keleivyje iš Karaliaučiaus“. Jis iš vokiečių kalbos išvertė religinio turinio knygelę „Krikščioniškas vadas“, kuri pasirodė jam dirbant Pagėgiuose (leidimo duomenyse data nepažymėta). Originalus Jono Urbono darbas – „Prūsų karas“ (Tilžė, 1867). Knygoje aprašomos 1866 m. Prūsijos kovos su Austrija ir kitomis vokiečių valstybėlėmis. Autorius rėmėsi laikraščiuose skelbtais valdžios oficialiais pranešimais. Suprantama, tikėtis, kad grobikiškas Prūsijos karas bus įvertintas kritiškai, negalima.

Apie 1866-1867 m. Jonas Urbonas paskiriamas Įsruties gimnazijos vyresniuoju mokytoju. Čia jo literatūrinė veikla pamažu ėmė blėsti. 1870-1876 m. ir 1882-1886 m. mokytojas vadovavo Įsruties gimnastikos mėgėjų draugijai, 1870 m. spalio 14 d. dalyvavo Lietuvių literatūros draugijos steigiamajame susirinkime Tilžėje, tapo jos nariu, tačiau į aktyvią veiklą neįsijungė.

Jonas Urbonas mirė 1886 m. birželio 12 d. Įsrutyje, kur tikriausiai ir buvo palaidotas.

Šaltiniai:

  • KAUNAS, Domas. Donelaičio žemės knygiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 93.