Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla

1750 metais atidarytas Saugų mokyklos pirmasis kompleksas, o 1896 metais – antrasis. Tais laikais mokyklą lankė Saugų, Kukoraičių, Joniškių, Dokiškių kaimų vaikai. Iki Antrojo pasaulinio karo Saugose buvo mokoma lietuvių ir vokiečių kalbomis. Mokykloje veikė „Hitlerjugendo“ organizacija, jai priklausė vyresnieji mokiniai. Po karo šiame krašte liko mažai gyventojų, todėl tik 1946 metais Išlūžės kaime, Bergo […]

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla

1974 m. Šilutėje pastatyta nauja mokykla – 3-ioji vidurinė mokykla. Pirmaisiais metais joje mokėsi 1 245 moksleiviai, dirbo 51 mokytojas. Nuo 1974 iki 1990 m. mokyklai vadovavo Vaclovas Stankus, nuo 1990 m. iki šiol mokyklos vadovo pareigas eina Audrius Astasevičius. 1994 m. mokyklai suteiktas Mažosios Lietuvos kultūros ir politikos veikėjo, publicisto, spaustuvininko, vieno iš „Aušros“ […]

Šilutės Vydūno gimnazija

1928 m. balandžio 1 d. Šilutėje įsteigta privati lietuviška pradinė mokykla, kurioje mokėsi 4 mokiniai. 1932 m. balandžio 1 d. ši mokykla reorganizuota į progimnaziją, mokėsi 50 mokinių. 1934 m. atidarytos gimnazijos klasės, mokėsi 123 mokiniai. Tai pirmoji lietuviška gimnazija Šilutėje. Nauji rūmai atidaryti 1938 m. spalio 29 d. Gimnazijoje veikė 11 klasių (2 parengiamosios […]

Kintų Vydūno kultūros centras

Kintų Vydūno kultūros centras įsikūręs 1705 m. statytoje buvusioje parapinėje pradžios mokykloje, kur 1888–1892 m. mokytojavo ir gyveno žymus Lietuvos filosofas, rašytojas ir kultūros veikėjas Vilhelmas Storostas-Vydūnas (1868–1953). 1994 m. vyriausybės lėšomis restauruotame pastate įkurtas Vydūno muziejus, o buvusiose mokyklos klasėse įsikūrė Šilutės r. vaikų meno mokyklos Kintų dailės skyrius ir muzikos klasė. Nuo 1997 […]

HUGO ŠOJAUS DVARAS

Šilutės dvaras buvo įkurtas 1721 m. Prūsijoje vykdytų administracinių reformų metu. Tuomet didysis Klaipėdos valsčius buvo padalintas į mažesnius valsčius, kuriems valdyti buvo įsteigti valstybiniai dvarai, tarp jų ir Šilutėje. Nuo 1724 m. Šilutės valstybinį dvarą, tikintis, kad jis tokiu būdu duos daugiau pajamų, pradėta nuomoti. Pirmuoju generaliniu Šilutės valstybinio dvaro nuomininku tapo Gotfridas Šperberis […]

HERDERIO GIMNAZIJA (DAB. ŠILUTĖS PIRMOJI GIMNAZIJA)

1864 m. Šilokarčemoje (Šilutėje) pradėjo veikti aukštesnioji berniukų mokykla, vadinama šeimynine mokykla (Familienschule). 1917 m. buvo sudarytas komitetas gimnazijai steigti. Taip 1918 m. balandžio 16 d. savo veiklą pradėjo Šilokarčemos gimnazija – licėjus. Jai buvo suteiktas Herderio vardas. Buvo suformuotos pirmosios gimnazijos klasės berniukams ir mergaitėms. 1926 m. Herderio gimnazija išleido pirmąją auklėtinių laidą. 1928 […]