Ozelis Karolis Augustas

Karolis Augustas Ozelis – teisininkas.
Gimė 1857 m. lapkričio 7 d. Okslindžiuose (Šilutės r.). Studijavo teisę Berlyno ir Würzburgo universitetuose. 1924 m. apgynė daktaro laipsnį. Dirbo Klaipėdos krašto administracijoje, ilgą laiką – Šilutės apskrities viršininku, Klaipėdos krašto direktorijos patarėju.
Išspausdino Seimelio rinkimų įstatymus (taip pat ir vokiškai, 1932 m.). Po II pasaulinio karo pakliuvo į tarybinės armijos nelaisvę. Buvo sužeistas, susirgo džiova ir širdies astma. Paleistas pasitraukė į Vakarų Berlyną, kur vertėsi žurnalistika.
Karolis Ozelis mirė 1951 m. rugsėjo 1 d. Berlyne.

Šaltiniai:

Lietuvių enciklopedija, Bostonas, 1960, t. 21, p. 275.