Richteris Jonas

Jonas Richteris gimė 1705 m. Klaipėdoje. 1722 m. įstojo į Karaliaučiaus universitetą, studijavo teologiją. 1727-1728 m. Halės universiteto seminare dėstė lietuvių kalbą. 1729-1736 m. buvo Katyčių kunigas, o paskui Klaipėdos lietuvių bažnyčios diakonas.

Jonas Richteris buvo vienas iš pirmųjų lietuvių leksikografų. Jis parengė vokiečių-lietuvių kalbų žodyną, kuriame yra 30 tūkstančių žodžių. Rankraštį paliko seminaro klausytojams. Šiuo metu rankraštis laikomas Saksonijos-Anhalto universitete ir Halės krašto bibliotekoje. Minėtą žodyną plačiau aptarė Halės universiteto profesorius Francas Špechtas (1888-1949) straipsnyje „Halės universiteto lietuvių seminaras“, išspausdintame Vytauto Didžiojo universiteto leidinyje „Archivum philologicum“ (kn. 5., Kaunas, 1935).

Jonas Richteris mirė 1754 m. lapkričio 14 d. Klaipėdoje.

 

Šaltiniai:

  • JAKŠTAS, Petras. Iš mūsų kultūros istorijos. Literatūrinė Šilutė. Komunistinis darbas, 1988, bal. 9.
  • Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 422.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą