ŠILUTĖS PAŠTAS

1594 m. Šilokarčemos (Šilutė) smuklei buvo duota privilegija. Smuklininkas buvo įpareigotas laikyti pašto arklį arba sumokėti kasmet po 8 markes. Tais laikais paštą gabendavo nuo smuklės prie smuklės. Paštas veždavo ne tik laiškus ir siuntinius, bet ir keleivius. Per Šilokarčemą ėjo vadinamasis karo ir pašto kelias Klaipėda–Tilžė. Pašto valdyba buvo Klaipėdoje. 1718 m. Klaipėdos pašto […]

ŠILUTĖS GAISRINĖ

Dabartinė Šilutės gaisrinės vieta kadaise buvo žemiausia ir klampiausia Šilutės miesto vieta. Pavasarį ir rudenį gatvės tapdavo nepravažiuojamos, todėl vežimus per klampynę vilkdavo jaučiais. Šioje vietoje, kad eitų pravažiuoti, buvo pastatytas trijų angų akmeninis tiltas, pro kurį pratekėdavo potvynių vanduo. Supylus pylimus Šyšos krantuose ir privežus įvairių žemių tiltas atsidūrė 2 metrus po žeme. 1897 […]

Viešbutis „Germanija“

XIX a. pabaigoje Šilokarčemoje (nuo 1923 m. – Šilutė) vietoj 1511 m. įkurtos senosios smuklės buvo pastatytas didelis trijų aukštų pastatas, pavadintas „Germanijos“ viešbučiu (Hotel „Germania“). 1908 m. kilęs gaisras viešbutį suniokojo. Pastatas liko be stogo ir langų. Jau kitais metais jis buvo atstatytas dar puošnesnis. Viešbutis klientus gundė pirmosios klasės virtuve, išlaikytais gėrimais, moderniai […]

SIAUROJO GELEŽINKELIO STOTIS

Siaurukas „Šilokarčema–Kulėšai“ – tai 1 435 mm vėžės pločio geležinkelio atkarpa, ėjusi Šilokarčemos (Šilutės) apylinkėse, Klaipėdos krašte, iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Ši geležinkelio atkarpa priklausė ir ją eksploatavo siaurųjų geležinkelių kompanijos, todėl ji klaidingai buvo vadinama siauruoju geležinkeliu. Siaurojo geležinkelio „Šilokarčema–Kulėšai“ stotis pastatyta kartu su geležinkeliu 1912 m. (dab. Lietuvininkų g. 15). Ši vieta […]

Verdainės vila

Gausėjant gyventojų ir didėjant eismui Klaipėdos-Tilžės vieškeliu, 1511 m. įkurta Šilokarčemos (nuo 1923 m. – Šilutė) smuklė jau nebegalėjo patenkinti visų savo lankytojų ir keleivių poreikių. Dėl šios priežasties 1566 m. sausio 10 d. vokiečiui Jakobui Hinkmanui (Jacob Hinckmann) suteikiamas trečdalis ūbo žemės sklypas ir privilegija įkurti Verdainėje karčemą (dab. Žemaičių Naumiesčio g. 2). 1663 […]

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia

Šilutės bažnyčia buvo laikoma viena gražiausių Rytų Prūsijos evangelikų liuteronų bažnyčių. Pastatyta 1926 metais pagal architekto K. Gutknechto projektą. Išorėje dominuoja 50 m aukščio bokštas, kuriame yra trys varpai ir miesto laikrodis. Įspūdingas altorius – dailininko, buvusio Karaliaučiaus meno akademijos profesoriaus Richardo Pfeiferio nuopelnas. Ant 80 m² altoriaus sienos jis nutapė freską su 120 originalaus […]