Ašmys Mikelis

Kultūros veikėjas, žurnalistas, švietėjas, aktyvus visuomenininkas, publicistas Mikelis Ašmys gimė 1891 m. Poviluose (Šilutės apskritis). Jis buvo vienas šviesiausių Klaipėdos krašto jaunų lietuvių patriotų tuo metu, kai šis kraštas buvo tvirtoje vokiečių rankoje. Mikelio Ašmio gyvenimas susiklostė nelaimingai. Būdamas jaunuoliu susirgo plaučių džiova. Tačiau tai jam vis dėlto netapo lemtinga kliūtimi. 1898–1905 m. lankė Kintų […]

Anysas Martynas

Martynas Anysas – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, teisininkas, istorikas, Lietuvos diplomatas. Jis gimė 1895 m. lapkričio 5 d. Kintuose (Šilutės apsk.), lietuvininkų šeimoje. Martynas Anysas priklauso mažlietuvių akademikų kartai, kuri iš pat jaunystės buvo apsisprendusi už lietuvybę ir aktyviai įsijungė į jaunos nepriklausomos Lietuvos valstybinį, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Martynui Anysui įtaką darė Vydūno veikla […]