Urbonas Jonas

Jonas Urbonas – vienas žymesnių XIX a. vidurio Mažosios Lietuvos literatūros darbuotojų, antrasis lietuviško kalendoriaus redaktorius. Jis gimė 1807 m. balandžio 15 d Bandužiuose, prie Klaipėdos. Baigė Karalienės mokytojų seminariją, 1830-1834 m. dirbo antruoju mokytoju didelio Vilkyškių (Šilutės raj.) bažnytkaimio parapinėje mokykloje. 1834-1852 m. mokytojavo Pagėgiuose, vėliau – Tilžės Prūsuose (nuo 1919 m. – Tilžės […]

Umlaufas A.

Šilutės spaudos pradininkas buvo A. Umlaufas. Iš kur jis kilęs ar atvykęs – neaišku. 1861 m. pradžioje A. Umlaufas Šilokarčemoje įkūrė mažą spaustuvėlę, kurioje balandžio 12 d. vokiečių ir lietuvių kalbomis pasirodė savaitraštis „Heydekruger Anzeiger“ („Šilokarčemos laikraštis“). Nuo 13 iki 31 numerio leidinys turėjo lietuvišką pavadinimą „Szilo Karczemos apsakimas“, nors nuo 18 numerio buvo spausdinamas […]

Štalis Rudolfas

Rudolfas Štalis (mirė apie 1883) įsteigė Žibuose knygyną. Pats jis spaudoje pasirašinėjo tik vokiškai – R. Stahl arba A. R. Stahl. Veiklą pradėjo tuoj po 1860 m. Štalio įmonė jungė knygyną ir knygrišyklą. 1880 m. pavasarį įmonė išsiplėtė, ji buvo pavadinta „knygų fabriku“, o 1881 m. jau turėjo įrenginius „su mašinos varymu“. Čia dirbo du […]

Šojus Hugo

Hugo Šojus (Scheu) – vokiečių ir Šilutės krašto kultūros ir visuomenės veikėjas, Šilutės miesto mecenatas, Mažosios Lietuvos lietuvių tautosakos rinkėjas ir leidėjas. Jis gimė 1845 m. balandžio 1 d. Klaipėdoje, pirklio šeimoje. Lankė Klaipėdos pradžios mokyklą, ten pat baigė gimnaziją. Berlyne studijavo žemės ūkio mokslus. Atlikdamas praktiką Lapynuose, išmoko lietuvių kalbos, susidomėjo lietuvių papročiais ir […]

Šernius Martynas

Martynas Šernius – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaustuvininkas, vertėjas ir leidėjas. Gimė Voveriškiuose, netoli Priekulės (Klaipėdos aps.), 1849 m. lapkričio 10 d. Baigęs Rokų pradžios mokyklą ir dar porą metų privačiai pasimokęs pas Dituvos kaimo mokytoją Liudviką Kuršaitį, Martynas Šernius pradėjo dirbti raidžių rinkėjo mokiniu Elniškės kunigo Šrederio spaustuvėje, ten dirbo iki kariuomenės. Karinę tarnybą […]

Šadagys Endrikis

Endrikis Šadagys – Mažosios lietuvos visuomenės veikėjas, literatas. Jis gimė 1867 m. gruodžio 10 d. Uogelių kaime (dabar Šilutės r.). Jo tėvai buvo ūkininkai. Mokėsi Kintų triklasėje mokykloje, vėliau – savarankiškai. Įvairiai vertęsis, nuo 1901 m. iki mirties dirbo Lankupių (Klaipėdos r.) laiškanešiu. Endrikis Šadagys buvo tvirtas lietuvis ir mylėjo savo kalbą, todėl aktyviai dalyvavo […]

Sturys Kristupas

Kristupas Sturys (1821 01 21 Akmingėje, Šilutės r. – 1891 05 20 Kaukėnuose, dab. Kaliningrado sr.) – kunigas, lietuvių kultūros veikėjas. Mokėsi Rusnės parapinėje mokykloje. Į Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultetą įsimatrikuliavo 1842 m. Studijų metais lankė Lietuvių kalbos seminarą. Kristupas Sturys priėmė dvasininko šventinimus, buvo ordinuotas tik 1850 m., o rudenį pradėjo eiti Saugų parapijos […]

Strukas Teodoras Gustavas

Teodoras Gustavas Strukas gimė 1858 m., tačiau gimimo vieta nežinoma. 1884 m. jį paskyrė Vyžių kunigu, nuo 1893 m. vasario 12 d. – Verdainės kunigu ir nuo 1894 m. spalio 3 d. – Šilutės apskrities superintendentu. 1904 m. jis išsikėlė į Kraupišką (dabar Uljanovas), paskui – į Ragainę. 1891-1893 m. Teodoras Strukas, kunigaudamas Vyžiuose, redagavo […]

Strėkys Jurgis

Jurgis Strėkys – visuomenės ir kultūros veikėjas. Gimė apie 1864 m. Kekersuose (Šilutės r.). Jurgis Strėkys buvo vienas iš pirmųjų „Birutės“ draugijos narių, aktyviai kovojo už dėstymo lietuvių kalba įvedimą. 1891 m. dalyvavo ruošiant peticijas Prūsijos valdžiai, 1896 m. vadovavo delegacijai, vykusiai į Berlyną. 1930 m. kovo 20 d. Jurgis Strėkys kartu su Martynu Jankumi […]

Stragys Jurgis

Jurgis Stragys – mokytojas, kraštotyrininkas. Jis gimė 1888 m. kovo 6 d. Antšyšiuose (Šilutės r.). Baigęs Antšyšių pradžios mokyklą, 1912 m. įstojo į Klaipėdos mokytojų seminariją. I pasaulinio karo metu buvo mobilizuotas į vokiečių kariuomenę, pateko į rusų nelaisvę, kurioje išbuvo ketverius metus. 1920 m. grįžo ir po metų baigė Klaipėdos mokytojų seminariją. Mokytojavo Mineikių […]