Šojus Hugo

Hugo Šojus (Scheu) – vokiečių ir Šilutės krašto kultūros ir visuomenės veikėjas, Šilutės miesto mecenatas, Mažosios Lietuvos lietuvių tautosakos rinkėjas ir leidėjas. Jis gimė 1845 m. balandžio 1 d. Klaipėdoje, pirklio šeimoje. Lankė Klaipėdos pradžios mokyklą, ten pat baigė gimnaziją. Berlyne studijavo žemės ūkio mokslus. Atlikdamas praktiką Lapynuose, išmoko lietuvių kalbos, susidomėjo lietuvių papročiais ir […]

Šernius Martynas

Martynas Šernius – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaustuvininkas, vertėjas ir leidėjas. Gimė Voveriškiuose, netoli Priekulės (Klaipėdos aps.), 1849 m. lapkričio 10 d. Baigęs Rokų pradžios mokyklą ir dar porą metų privačiai pasimokęs pas Dituvos kaimo mokytoją Liudviką Kuršaitį, Martynas Šernius pradėjo dirbti raidžių rinkėjo mokiniu Elniškės kunigo Šrederio spaustuvėje, ten dirbo iki kariuomenės. Karinę tarnybą […]

Šadagys Endrikis

Endrikis Šadagys – Mažosios lietuvos visuomenės veikėjas, literatas. Jis gimė 1867 m. gruodžio 10 d. Uogelių kaime (dabar Šilutės r.). Jo tėvai buvo ūkininkai. Mokėsi Kintų triklasėje mokykloje, vėliau – savarankiškai. Įvairiai vertęsis, nuo 1901 m. iki mirties dirbo Lankupių (Klaipėdos r.) laiškanešiu. Endrikis Šadagys buvo tvirtas lietuvis ir mylėjo savo kalbą, todėl aktyviai dalyvavo […]

Sturys Kristupas

Kristupas Sturys (1821 01 21 Akmingėje, Šilutės r. – 1891 05 20 Kaukėnuose, dab. Kaliningrado sr.) – kunigas, lietuvių kultūros veikėjas. Mokėsi Rusnės parapinėje mokykloje. Į Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultetą įsimatrikuliavo 1842 m. Studijų metais lankė Lietuvių kalbos seminarą. Kristupas Sturys priėmė dvasininko šventinimus, buvo ordinuotas tik 1850 m., o rudenį pradėjo eiti Saugų parapijos […]

Strukas Teodoras Gustavas

Teodoras Gustavas Strukas gimė 1858 m., tačiau gimimo vieta nežinoma. 1884 m. jį paskyrė Vyžių kunigu, nuo 1893 m. vasario 12 d. – Verdainės kunigu ir nuo 1894 m. spalio 3 d. – Šilutės apskrities superintendentu. 1904 m. jis išsikėlė į Kraupišką (dabar Uljanovas), paskui – į Ragainę. 1891-1893 m. Teodoras Strukas, kunigaudamas Vyžiuose, redagavo […]

Strėkys Jurgis

Jurgis Strėkys – visuomenės ir kultūros veikėjas. Gimė apie 1864 m. Kekersuose (Šilutės r.). Jurgis Strėkys buvo vienas iš pirmųjų „Birutės“ draugijos narių, aktyviai kovojo už dėstymo lietuvių kalba įvedimą. 1891 m. dalyvavo ruošiant peticijas Prūsijos valdžiai, 1896 m. vadovavo delegacijai, vykusiai į Berlyną. 1930 m. kovo 20 d. Jurgis Strėkys kartu su Martynu Jankumi […]

Stragys Jurgis

Jurgis Stragys – mokytojas, kraštotyrininkas. Jis gimė 1888 m. kovo 6 d. Antšyšiuose (Šilutės r.). Baigęs Antšyšių pradžios mokyklą, 1912 m. įstojo į Klaipėdos mokytojų seminariją. I pasaulinio karo metu buvo mobilizuotas į vokiečių kariuomenę, pateko į rusų nelaisvę, kurioje išbuvo ketverius metus. 1920 m. grįžo ir po metų baigė Klaipėdos mokytojų seminariją. Mokytojavo Mineikių […]

Storosta Vilhelmas Vydūnas

Simonas Stanevičius

Pirmasis profesionalus lietuvių filologas, rašytojas, lietuvių literatūros klasikas Simonas Stanevičius gimė 1799 m. Kanopėnų kaime (Raseinių apskritis), smulkių neturtingų bajorų šeimoje. Kokia buvo Simono vaikystė, tiksliai nežinoma. Manoma, kad jis mokėsi Viduklės parapinėje, galbūt ir Raseinių pijorų mokykloje, nes į Kražių gimnazijos trečiąją klasę stojo jau būdamas 17 metų. Gimnazijoje mokėsi 5 metus, pasižymėjo darbštumu, […]

Simaitis Eduardas

Eduardas Simaitis (1897 01 16 Juknaičiuose, Šilutės r. – 1942 11 24 Zachsenhauzeno koncentracijos stovykloje, Vokietija) – Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės veikėjas, mokytojas.  1911 m. Eduardas sėkmingai baigė Juknaičių pradinę mokyklą ir įstojo į Klaipėdos mokytojų seminarijos preparandumą (rengiamąsias klases), o 1914 m. perėjo į seminariją. Deja, jam besimokant prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas ir Eduardas […]